รพ.จุฬาฯ งดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพคนไทย-ต่างชาติ ป้องกันโควิด-19

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

รพ.จุฬาฯ งดให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพคนไทย-ต่างชาติ ป้องกันโควิด-19

ป้องกันโควิด-19 – เมื่อวันที่ 3 มี.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ งดบริการงานบางส่วนชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 อาทิ งดบริการตรวจสุขภาพคนไทย งดบริการตรวจสุขภาพคนต่างชาติ และงดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการชุมนุมหรือมีคนแออัดและคับคั่ง รายละเอียดดังนี้

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติประกาศให้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของไทย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และลดความคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้ดำเนินการดังนี้

1. งดบริการตรวจสุขภาพคนไทย ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร ภปร ชั้น 16 แต่ยังคงให้บริการคลินิกอื่นๆ ตามปกติ

2. งดบริการตรวจสุขภาพของคนต่างชาติ ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร ภปร ชั้น 16

3. งดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการชุมนุม หรือมีคนแออัดและคับคั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ่านบทความโควิด-19