พาณิชย์ เร่งกระจายหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาขาดแคลน หลังความต้องการใช้เพิ่มขึ้น 4-5 เท่า

พาณิชย์ เร่งกระจายหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาขาดแคลน หลังความต้องการใช้เพิ่มขึ้น 4-5 เท่า

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไขหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยจำนวนที่ผลิตได้ทั้งสิ้นเดือนละ 38 ล้านชิ้น จากโรงงานผู้ผลิตจำนวน 11 แห่ง

ทั้งนี้ ความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นมากถึง 4-5 เท่าจากความต้องการปกติ จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย โดยจัดตั้งศูนย์การกระจายและบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนจากกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดท้องถิ่น และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดสรรหน้ากากอนามัยไปให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 7.2 ล้านชิ้น โดยเกือบครึ่งจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขผ่านองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ ไปจนถึงร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อทั่วไป ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถธงฟ้าโมบาย การจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบเคลื่อนที่ สำหรับพื้นที่ที่หาซื้อลำบาก

ทั้งนี้ จะนำเสนอมาตรการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้พิจารณากำหนดมาตรการออกประกาศห้ามบุคคลใดกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัย โดยมีหน้ากากอนามัยไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ มาตรา 30 เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าไม่ให้อยู่ในมือผู้ใดผู้หนึ่งมากเกินสมควร ซึ่งคณะกรรมการกลางจะเป็นผู้กำหนดปริมาณความเหมาะสมในการถือครองของบุคคลทั่วไป ร้านขายยา นิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ในส่วนของมาตรการติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ปัจจุบันมีการดำเนินคดีแล้ว 59 ราย แบ่งเป็น จำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร 38 ราย ไม่ติดป้ายแสดงราคา 21 ราย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเป็นร้านค้าออนไลน์ 5 ราย ซึ่งจะเข้มงวดติดตามสถานการณ์การจัดจำหน่ายต่อไปทั้งออฟไลน์และออนไลน์

สำหรับในส่วนของออนไลน์จะขอความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อสืบค้นและดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายสินค้าแบบอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าอิสระบนโซเชียลมีเดีย หรือผู้ขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยเจ้าของแพลตฟอร์มก็อาจเข้าข่ายกระทำผิดข้อกฎหมายในการจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรและอาจถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน