ปตท.เปิดพื้นที่ปั๊ม 700 แห่งทั่วปท.- สนง.ใหญ่ให้ชาวนาขายข้าวฟรีนาน 3 เดือน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ ว่า โครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำข้าวมาจำหน่ายที่ปั๊มสาขาของ ปตท. 700 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำมากที่สุด ขณะเดียวกันจะนำข้าวมาวางจำหน่ายที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพราะเป็นพื้นที่ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวโดยตรงได้จากชาวนาโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560

ทั้งนี้ ล่าสุดได้นำข้าวจากชาวนาเข้ามาขายในปั๊มของปตท. แล้ว 60-70 แห่ง และคาดว่าจะครบทั้ง 700 แห่งภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ คิดเป็นปริมาณข้าวรวม 23 ตัน โดยกระทรวงพลังงานจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้รับซื้อข้าวด้วย นอกจากนี้ส่วนตัวได้ช่วยอุดหนุนภายในงานเช่นกัน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท.ได้เพิ่มช่องทางการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาโดยประสานงานกับเครือข่ายทางเกษตรกรจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มต่างๆ หมุนเวียนนำข้าวสารคุณภาพมาจำหน่ายที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และอาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดี ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ชุมชน โรงสีข้าวชุมชน หรือโรงสีข้าวสหกรณ์ นำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจเข้าซื้อข้าวจากชาวนาที่ปั๊มของ ปตท. สามารถติดต่อสอบถามสถานีบริการใดเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายข้าวได้ที่หมายเลข 1365 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ตรง 1365 และ www.pttplc.com

 

ที่มา มติชนออนไลน์