อัพเดตล่าสุด! มาตรการช่วยลูกหนี้ของทุกสถาบันการเงิน สู้วิกฤตโควิด-19

อัพเดตล่าสุด! มาตรการช่วยลูกหนี้ของทุกสถาบันการเงิน สู้วิกฤตโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ภัยแล้ง และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน​

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์​

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารออมสิน 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

📌Update ล่าสุด (17 มี.ค. 63) อัปเดตมาตรการของ – ธ. กสิกรไทย – ธ. ธนชาต – ธ. เกียรตินาคิน – ธ. LH bank – ธ….

โพสต์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020