“ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น” จับมือ สปสช. และ อภ. ยกระดับส่งน้ำยาล้างไต

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น” จับมือ สปสช. และ อภ. ยกระดับส่งน้ำยาล้างไต ให้ถึงมือผู้ป่วยไวขึ้น

ปณท – บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นถอดบทเรียน 12 ปี แห่งการพัฒนานโยบาย PD First (การบริหารจัดส่งน้ำยา CAPD หรือน้ำยาล้างไต) เพื่อยกระดับการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือเกิดสภาวะฉุกเฉิน

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นถอดบทเรียน 12 ปี แห่งการพัฒนานโยบาย PD First (การบริหารจัดส่งน้ำยา CAPD หรือน้ำยาล้างไต) ขึ้นเพื่อทบทวนถึงขั้นตอนการบริหารจัดการระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสั่งน้ำยาไปจนถึงกระบวนการจัดส่งน้ำยาล้างไตไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดส่งน้ำยาล้างไตกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม น้ำยาล้างไตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและไม่กระทบต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการขนส่งน้ำยาล้างไตไปยังบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น ที่จะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายพีระ กล่าวเพิ่มว่า ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งน้ำยาล้างไตที่มีคุณภาพด้วยการเก็บรักษาในคลัง รวมถึงวิธีการขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ากว่า 17,000 คน ทั่วประเทศเดือนละกว่า 2 ล้านถุง ผ่านเครือข่ายการจัดส่งและกระจายสินค้าของไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th