ครั้งแรกของไทย! เปิดอบรมหลักสูตร ‘เภสัชฯสมุนไพร’ เน้นใช้ยาเหมาะสม คุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ภก.รศ.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย หรือ FAPA 2016 ( The 26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress ) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่สำคัญภายในงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม และทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย กว่า 20 ประเทศจำนวนกว่า 1,500 คน

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะโรงพยาบาลต้นแบบด้านสมุนไพร ซึ่งจะมาร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า เภสัชกรในประเทศไทยมีบทบาทด้านการพัฒนายาจากสมุนไพรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย ในระบบสาธารณสุขของประเทศมานาน จนทุกวันนี้เป็นเวลามากกว่า 30 ปีที่ได้ผลิตยาจากสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน อาทิเช่น ยาขมิ้นชัน ยาฟ้าทะลายโจร ยาฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด ยาครีมพญายอ เป็นต้น เพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะยาในกลุ่มโรคที่ไม่ซับซ้อน นับเป็นการพึ่งพาตนเองของประเทศไทย

“ในงานจะมีการส่งเสริมให้มีการพึ่งตนเองระดับประชาชน โดยเภสัชกรจะให้ความรู้คนไทยในการนำสมุนไพรมาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง สอนให้ประชาชนทำตำรับยาง่าย ๆ เช่น ยาแก้ไอมะขามป้อม น้ำมันไพล อาหารสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น น้ำขมิ้นชันมะขามป้อม ในผู้ป่วยเบาหวาน อันเป็นการสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นฐานรากของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนคนไทย ซึ่งความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ เราจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงาน เพื่อให้เภสัชกรในประเทศอื่น ๆ ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ด้วย” ภญ.สุภาภรณ์ กล่าว

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสมุนไพรและการเตรียมความพร้อมระบบการฝึกอบรมแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรสมุนไพร สภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ทางสภาเภสัชกรรมกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านสมุนไพร และพร้อมจะเปิดอบรมรุ่นแรกในเดือนมกราคม 2560 โดยหลักสูตรจะมีความหลากหลายทั้งการผลิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร การใช้ยาจากสมุนไพรที่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้วในบางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกำลังจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านเภสัชกรสมุนไพร ซึ่งในอนาคตก็มีแผนการจะขยายการอบรมให้กับเภสัชกรในประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจด้วย

 

 

ที่มา มติชน