เข้าขั้นวิกฤต! สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โวย หน้ากากอนามัยขาดแคลน

เข้าขั้นวิกฤต! สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โวย หน้ากากอนามัยขาดแคลน ร่อนหนังสือร้อง อนุทินแก้ไขด่วน!

หน้ากากอนามัย – นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ทำหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสำเนาแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค โควิด-19 ถึงขั้นวิกฤต” โดยมีใจความว่า

เนื่องด้วยจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง เตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการระบาดในวงกว้างขึ้น โรงพยาบาลเอกชนมีการรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชน ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย เข้าขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งมีความเสี่ยงมาก

ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อ/จัดหาหน้ากากอนามัยได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้ และโรงพยาบาลเอกชนได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากทางกรมการค้าภายใน แต่ได้รับคำตอบว่า ให้แจ้งเข้าไปเพื่อเข้าระบบการรอคิว หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และร้ายแรงมากขึ้น และจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน และขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้