เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชี้เเจง ข่าวลือ พนักงานสาขาบางกะปิ ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เป็นความจริง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชี้เเจง ข่าวลือ พนักงานสาขาบางกะปิ ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด แถลงคำชี้เเจง กรณีข่าวลือเรื่องพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องพนักงานขายของ ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำการตรวจสอบแล้ว จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าผู้เช่า ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน พร้อมทั้ง ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า โดยหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วัน ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และมีจุดให้ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทมีความห่วงใย และขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย และโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก สำหรับผู้ที่มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด