ประกาศแล้ว! “โรคไวรัสโคโรนา 2019” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63

ประกาศแล้ว! “โรคไวรัสโคโรนา 2019”  ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63 

โควิด-19 – วันที่ 29 ก.พ.63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ดังนี้

โดยสาเหตุที่ต้องประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพราะต้องการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศเกาหลีมีคนติดเชื้อไวรัสแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษาหรือป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อ จึงทำให้มีคนติดเชื้ออีกจำนวนมาก

เทียบเคียงกับการประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในประเทศไทย ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบคนต้องสงสัยว่าจะมีอาการติดเชื้อ ก็สามารถที่จะใช้อำนาจบังคับให้เข้าสู่การรักษาพยาบาลได้ เพื่อไม่ให้เป็นพาหะติดต่อไปยังผู้อื่น