ปณท ยกระดับการป้องกันไวรัส เพิ่มความถี่ฆ่าเชื้อ ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

ปณท ยกระดับการป้องกันไวรัส เพิ่มความถี่ฆ่าเชื้อ ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

ปณท – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ให้บริการเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการ และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศ และรถขนส่ง ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ

พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ปฏิบัติงานป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งห้ามผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่มีความเสี่ยง หากเดินทางก่อนมีการประกาศมาตรการและกลับจากประเทศดังกล่าว ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของไปรษณีย์ไทย โดยอ้างอิงจากคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้กำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา หรือโรค Covid-19

โดยให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทั้งจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ ประตู เครื่องกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ และพื้นที่ในส่วนของการจัดการไปรษณียภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอีกทั้ง มีมาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศ 

ภายในศูนย์ไปรษณีย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลัก ในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าจากต่างประเทศของไปรษณีย์ไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่า จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์คัดแยกสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

นายกาหลง กล่าวเพิ่มว่า ไปรษณีย์ไทย จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)” โดย นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากร พร้อมแนะวิธีป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าว ผ่านการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและหากตรวจพบให้รีบพบแพทย์ทันที

รวมไปถึง การงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เป็นต้น พร้อมสั่งห้ามบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเดินทางหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีการเดินทางก่อนหน้าและกลับจากประเทศดังกล่าวระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2563 ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ด้วยความปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th