เซ็นทรัลเวสต์เกต สั่ง พนง.เดินทางประเทศเสี่ยง หยุดงาน-ปิดพื้นที่ฆ่าเชื้อทันที

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก CentralPlaza WestGate

เซ็นทรัลเวสต์เกต สั่ง พนง.เดินทางประเทศเสี่ยง หยุดงาน 14 วัน -ปิดพื้นที่ฆ่าเชื้อทันที

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก CentralPlaza WestGate ประกาศชี้แจงมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังและคัดกรอง กรณีพนักงานในศูนย์การค้าเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ระบุว่า

จากกรณีที่มีพนักงานของดีแทคภายในศูนย์การค้าเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงและได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานนั้น ทางศูนย์การค้าได้รีบประสานงานกับบริษัทดีแทคทันทีที่ทราบข่าว และได้หารือถึงมาตรการเร่งด่วนในกรณีนี้อย่างทันที โดยทางดีแทคได้ให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานและเฝ้าระวังอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน อีกทั้งได้ปิดพื้นที่ให้บริการและทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทันที ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพนักงานคนใดในกลุ่มดังกล่าวได้รับเชื้อแต่อย่างใด ในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่พนักงานดีแทคปฏิบัติงานอยู่ ทางศูนย์การค้าได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและ Big Cleaning ภายในศูนย์ทันที

ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลทั้ง 33 ศูนย์ทั่วประเทศ ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยได้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศจีน และเน้นย้ำให้ทุกแผนกและพนักงานของศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าผู้เช่าปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดกับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการสัมผัส พร้อมจุดให้บริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย

เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้มีการยกระดับเพิ่มขึ้น ทางศูนย์การค้าจึงมีมาตรการคุมเข้มทั้งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์การค้า ดูแลตรวจวัด คัดกรอง และเฝ้าระวังพนักงาน กรณีพนักงานที่มีการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องหยุดงาน 14 วันเพื่อประเมินอาการ และมีการตรวจสอบประวัติ รวมถึงให้ทำแผนประเมินสุขภาพพร้อมรายงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ที่อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการติดเชื้อที่ไม่เป็นความจริง บริษัทขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ช่วยกันคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย และโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก และสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ