เจนสตาร์ ปั้น ‘ระบบค้นหาผู้ดูแล’ แพลตฟอร์มเพื่อผู้สูงอายุ ตอบโจทย์สังคมวัยเก๋า

เจนสตาร์ ปั้น ‘ระบบค้นหาผู้ดูแล’ แพลตฟอร์มเพื่อผู้สูงอายุ ตอบโจทย์สังคมวัยเก๋า

แอพค้นหาผู้ดูแล – ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย และสถานการณ์นี้เริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยในหลายมิติ เช่น ปัญหาการหาคนดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาการเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก และเตรียมรับมือ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้พัฒนาระบบแคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค แพลตฟอร์ม แหล่งรวมศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ ที่ใช้หลักการจับคู่ตามความต้องการของผู้สูงอายุกับผู้ดูแลด้วยนวัตกรรมสมาร์ตแมตชิ่ง

ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการวิจัยความต้องการของตลาดผู้สูงวัย พบว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญคือ ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่บ้านและปัญหาผู้ดูแลไม่เพียงพอ บริการแรกของระบบแคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค แพลตฟอร์ม คือ Caregiver หรือ บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ดีมีคุณภาพส่งถึงบ้าน เรียกสั้นๆ ว่า แคร์นี่ (Careny) โดยแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ทั้งในมุมของธุรกิจ หรือผู้ให้บริการคือศูนย์ผู้ดูแลต่างๆ และมุมผู้บริโภค หรือผู้ต้องการใช้บริการ

“ปัจจุบัน ผู้ดูแลหรือแคร์นี่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยประมาณ 40,000 คน และมีศูนย์บริการราว 2,000 แห่ง ขณะที่ความต้องการในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการนำผู้ดูแลที่ไม่มีคุณภาพมาให้บริการ โดยบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ดีมีคุณภาพส่งถึงบ้าน จะเป็นพันธมิตรกับทุกศูนย์คุณภาพ คัดกรองผู้ดูแลที่มีคุณภาพมาให้บริการ เพราะผู้ดูแลที่เข้ามาร่วมบนแพลตฟอร์มจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลที่เชื่อถือได้ โดยมีหน่วยงานรัฐและสถาบันอาชีพรับรอง”

ดร.ชูพรรณ เผยต่อว่า ผู้ดูแลของระบบแคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค แพลตฟอร์ม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1. Careny (CN) ผู้ดูแลมาตรฐานของแคร์แอดไวส์เซอร์ 2. Careny Pro (CP) ผู้ดูแลพิเศษของแคร์แอดไวส์เซอร์ 3. Nurse Aids (NA) ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4. Practical Nurse (PN) ผู้ช่วยพยาบาล 5. Registered Nurse (RN) พยาบาลวิชาชีพ

“ใช้บริการไม่ยาก 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1. เลือกประเภทบริการที่ต้องการ แล้วแจ้งข้อมูลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย รวมถึงการดูแลพิเศษอื่นๆ ถ้ามี 2. แจ้งข้อมูลบริการที่เกี่ยวกับผู้ทำการจองในระบบ จากนั้นระบบจะทำการจับคู่หรือแมตชิ่ง เพื่อคัดเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสม 3. ตกลงเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสม และชำระค่าบริการ โดยค่าบริการระบบจะประมวลผลให้ตามบริการที่เลือก 4. รอรับบริการ”

นอกจากนี้ ระบบแคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค แพลตฟอร์ม ยังร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงโครงการร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ และศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานของงานบริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยส่งเสริมให้ผู้ดูแลในระบบแคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค แพลตฟอร์ม ได้รับการทดสอบมาตรฐานความรู้และทักษะผู้ดูแลมืออาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลนั้นๆ สามารถดูแลผู้สูงวัยให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี

“การเปิดให้บริการในปีแรก ยังไม่มุ่งเน้นเรื่องรายได้ แต่จะวัดความสำเร็จจากจำนวนศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุพันธมิตรที่เข้ามาเป็นแนวร่วมสร้างมาตรฐานในระบบ และผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการใช้บริการที่มีมาตรฐาน ซึ่งหากมีผู้เข้ามาใช้บริการทำรายการบนแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะนำมาสู่การสร้างรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียม ตามรายของการใช้บริการที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเพื่อเลี้ยงตัวเองต่อไป” ดร.ชูพรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 จะมีการเพิ่มบริการให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ “บริการค้นหาเนอร์สซิ่ง” เพื่อให้ลูกหลานสามารถค้นหาที่พักที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้สูงวัยได้รวดเร็ว และ “บริการ Safe and Seek” ที่ให้บริการเก็บข้อมูลสำคัญๆ ของผู้สูงวัย ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จากนั้นในปีหน้าเตรียมจะเปิดให้ “บริการมาร์เก็ตเพลส” แหล่งรวมอุปกรณ์และของใช้ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีแผนให้แพลตฟอร์มนี้เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง

สามารถดูรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.careadviser.co/