ออกกำลังกายด้วยการ “เดิน” อย่างถูกวิธี มีประโยชน์กว่าที่คิด

Portrait of Happy Young couple on the field in spring

ออกกำลังกายด้วยการ “เดิน” อย่างถูกวิธี มีประโยชน์กว่าที่คิด

เดิน – การออกกำลังกาย ไม่จำเป็นต้องวิ่ง หรือเล่นกีฬาต่างๆ เสมอไป เพราะ “การเดิน” ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ทำให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้เหมือนกัน!

เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เผยแพร่เกร็ดความรู้สุขภาพ ว่าด้วยเรื่อง อยากมีสุขภาพดี ให้เริ่มต้นด้วยการเดิน เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

โดยการเดินช้าๆ ประมาณ 3-5 นาที และเพิ่มความเร็วขึ้น จนเริ่มรู้สึกเหนื่อย หรือเดินให้ต่อเนื่องให้ได้ระยะทาง 2.5-3 กิโลเมตร หรือใช้เวลา 30 นาที หากลองทำให้ได้เป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน หรือเพิ่มได้เป็น 5-6 วันต่อสัปดาห์ หากทำได้ดังนี้ การเดินเพียง 1 ชั่วโมงต่อวัน จะลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานได้ถึง 34% หรือหากเดินเร็ว 1 ชั่วโมงต่อวัน นาน 3 เดือน ควบคู่กับการคุมอาหาร เครื่องดื่ม ลดน้ำหนักส่วนเกิน 7 กิโลกรัม และหากเดิน 10,000 ก้าวต่อวัน นาน 12 สัปดาห์ ลดความดันโลหิต 8-10 มิลลิเมตรปรอท เลยทีเดียว!