องค์การอนามัยโลก แนะ 8 ขั้นตอน ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง

องค์การอนามัยโลก แนะ 8 ขั้นตอน ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง

ล้างมือ – เพจ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยวิธีถูที่ถูกต้องมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่

  1. กดปริมาณเจล ให้เพียงพอต่อการถูที่มือทั้งสองข้าง

2. ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

3. ถูหลังมือซ้ายด้วยฝ่ามือขวา และประสานนิ้วเข้าไปถูในซอกนิ้ว จากนั้นทำสลับข้าง

4. ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านในฝ่ามือ ด้วยนิ้วมือที่ประสานกัน

5. กำมือข้างหนึ่ง และใช้หลังนิ้วถูที่ฝ่ามืออีกข้าง

6. ถูหัวแม่มือข้างซ้ายโดยใช้ฝ่ามือข้างขวาที่ประสานกัน กำรอบนิ้วแล้วหมุนวน จากนั้นทำสลับกับนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง

7. ถูฝ่ามือซ้ายด้วยนิ้วมือขวาที่ประสานกัน ถูวนไปข้างหลังและข้างหน้า ทำสลับกันทั้งสองข้าง

8. การถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จนแห้ง นอกจากจะช่วยให้มือสะอาดแล้ว ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงในการติดโรคได้