“ทีเอ็มบี” ผนึก “ธนชาต” ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

“ทีเอ็มบี” ผนึก “ธนชาต” ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 – ทีเอ็มบีและธนชาต ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผนึกความร่วมมือออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่-รายย่อย พักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 รอบบัญชี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่สะดุด

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งกลุ่มที่ได้รับเชื้อ หรือกิจการได้รับผลกระทบ ยอดขายลดลง จึงร่วมกันออกมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยซึ่งมีที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และพังงา ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

1.1 สินเชื่อบ้าน ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี หากอยู่จังหวัดอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563

1.2 สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ขอพักชำระหนี้ได้เพิ่มสูงสุด 60 วัน และขยายเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 96 งวด โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563

1.3 บัตรเครดิต– บัตรกดเงินสด ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี โดยดอกเบี้ยยังเดินปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ด้านลูกค้าธนชาต สำหรับบัตรเครดิตขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้ จาก 10% เหลือ 5% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ส่วนลูกค้าบัตรกดเงินสดขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้ จาก 3% เหลือ 1% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคารสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563

1.4 สินเชื่อบุคคล ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคารที่ได้รับผลกระทบ ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก 3 รอบบัญชี หรือจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน

2.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

2.1ลูกค้ากลุ่ม SME ทั้ง 2 ธนาคาร ที่ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว, ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจขนส่ง, เช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าสินเชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ของธนชาต

  • ลูกค้าทีเอ็มบี กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน และสามารถขยายเวลาผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน
  • ลูกค้าธนชาต กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน
  • กรณีมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร ขอลดอัตราดอกเบี้ยลง 50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • กรณีใช้การค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 2563 ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคารขอพักชำระค่าธรรมเนียมได้ 12 เดือน นับจากวันถึงกำหนดชำระเดิม และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระตามหลักเกณฑ์ โดย บสย. จะพิจารณาคำขอที่ยื่นมาก่อนวันครบกำหนดชำระเท่านั้น

2.2ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

  • กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)
  • กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 6 เดือน
  • กรณีมีวงเงินกู้ LC : Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน

โดยลูกค้ากลุ่มธุรกิจทั้ง 2 ธนาคารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 ลูกค้าทีเอ็มบีส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้แก่ ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TMB Corporate Call Center 0-2643-7000 ลูกค้าธนชาตติดต่อสอบถามได้ที่ Thanachart Contact Center โทร. 1770