เปิด 7 โรคต้องระวัง ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน เสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อได้

เปิด 7 โรคต้องระวัง ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน เสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อได้

ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน – รู้หรือไม่! การดื่มน้ำแก้วเดียวกัน สามารถแพร่เชื้อหรือติดโรคติดต่อได้มากถึง 7 โรคเลยทีเดียว!! The Thai Red Cross Society ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่สามารถติดต่อกันได้ จากการดื่มน้ำแก้วเดียวกัน โดย 7 โรคที่ว่า มีดังนี้

  1. โรคโมโนนิวคลิโอซิส (โรคจากเชื้อ EBV หรือ CMV)

2. โรคเริมที่ริมฝีปาก

3. โรคมือเท้าปาก รวมถึงโรค เฮอแปงไจนา

4. โรคไวรัสตับอักเสบ A และ E

5. โรคหัด

6. โรคคางทูม

7. โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ

ดังนั้นแล้ว การดื่มน้ำ จึงไม่ควรใช้แก้วหรือหลอดเดียวกัน ถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งตัวเราเองและคนอื่นนะคะ