แม็คโคร ร่วมเสวนาวิชาการ มาตรฐานผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดีกับ อย.

แม็คโคร ร่วมเสวนาวิชาการ มาตรฐานผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดีกับ อย.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ในโอกาสเยี่ยมชมบู๊ธจัดแสดงผักผลไม้ปลอดภัยของแม็คโคร ภายในงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี From Farm to Table (For Healthy Consumer) ที่คณะกรรมการอาหารและยา จัดขึ้นเพื่อชี้แจงมาตรการและรูปแบบการจัดการผักผลไม้ให้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมกันนั้นแม็คโครยังได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการควบคุมความปลอดภัย การนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต โดยใช้เทคโนโลยี QR Code  ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ  โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าผักผลไม้สด รับฟังจำนวนมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น