กรมควบคุมโรค แนะ 4 วิธี จัดร้านอาหารให้ปลอดเชื้อไวรัส

Abstract blur and defocused restaurant and coffee shop cafe interior for background - Vintage Filter

กรมควบคุมโรค แนะ 4 วิธี จัดร้านอาหารให้ปลอดเชื้อไวรัส

กรมควบคุมโรค – เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิก ในการจัดร้านอาหารให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสอู่ฮั่น โดยมีขั้นตอนเพียง 4 ข้อที่ทำได้ง่ายๆ ดังนี้