25-29 ก.พ. เที่ยวงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม

25-29 ก.พ. เที่ยวงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม

กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี, พ.ต.ร.อ. ธนู ฮวบประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี, นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายศุภชัย ครุฑดำ ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ) ตัวแทนนายอำเภอโพธาราม ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในการเพาะพันธุ์และผลิตไม้ดอกไม้ประดับอันสวยงาม อาทิ กล้วยไม้ บอนไซ ไม้ใบ สวนหิน และพรรณไม้อื่นๆ นานาชนิด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนช่วยกระจายรายได้การจัดงานครั้งนี้สู่ชุมชน และที่สำคัญการจัดงานในพื้นที่ดังกล่าวนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมเที่ยวชมงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม ในระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี น้องลูกรัง สัญลักษณ์ที่มาของการศึกษาและพัฒนาดินลูกรังที่มีความเสื่อมโทรม จนสามารถเพาะปลูกได้ รวมถึงเชิญ ชม ช็อป ชิม แช๊ะ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร สินค้าโอท็อป และของที่ระลึกสุดพิเศษต่างๆ ในงาน นอกจากนั้นในครั้งนี้ยังมี Gimmick ที่สำคัญ ได้แก่ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ลานพรมดอกไม้ ที่มองจากมุมสูงบนอัฒจรรย์ พร้อมอุโมงค์ดอกไม้ที่ประกอบไปด้วยกล้วยไม้และพรรณไม้นานาชนิด เขาวงกต และห้วงเวลาการจัดงานเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการส่งมอบความรัก ความสุข ความปรารถนาดีแก่คนที่เรารัก ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศพรรณไม้นานาชนิดอันสวยงามในห้วงเดือนแห่งความรักนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม”