อยากรู้ไหม! เกษตรกรภาคไหนปลูกผักส่งขายโลตัสมากที่สุด 

อยากรู้ไหม! เกษตรกรภาคไหนปลูกผักส่งขายโลตัสมากที่สุด 

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร (direct sourcing) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้มีการเพิ่มปริมาณที่รับซื้อขึ้นทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคง ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักใบที่มีศักยภาพ ลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส สามารถขยายโครงการซื้อตรงไปสู่เกษตรกรครบทั้ง 4 ภูมิภาค ตามความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึง ให้ลูกค้าของเราทุกวัน”

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักใบ จากเกษตรแปลงใหญ่ 4 แหล่งหลักครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค กล่าวคือ

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปริมาณรับซื้อ 70 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 120 สาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ภาคใต้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณรับซื้อ 97 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 55 สาขาทั่วภาคใต้

3. ภาคกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณรับซื้อ 72 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 54 สาขาทั่วภาคกลาง

4. ภาคเหนือ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปริมาณรับซื้อ 35 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 120 สาขาทั่วภาคเหนือ

คุณสลิลลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับซื้อผักตรงจากทั้ง 4 แหล่งดังกล่าว ในปริมาณกว่า 270 ตันต่อเดือน ช่วยสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้เกษตรกร 600 ครัวเรือน โดยเทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าหมายที่จะขยายโครง การสู่เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มอื่น ๆ ในอนาคต โดยภายในปลายปี พ.ศ. 2563 จะครอบคลุมเกษตรกร 1,000 ครัวเรือน

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตแล้ว โลตัสยังให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อผลักดันผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP รวมไปถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีด้วย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค โดยจะทำงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิด ในการสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้