เพจกฎหมายเตือน ‘โพสต์บ่นเจ้านายบนเฟซบุ๊ก’ เสี่ยงโดนเลิกจ้าง และไม่ได้ค่าชดเชย

Group of people working out business plan in an office

เพจกฎหมายเตือน ‘โพสต์บ่นเจ้านายบนเฟซบุ๊ก’ เสี่ยงโดนเลิกจ้าง และไม่ได้ค่าชดเชย

เพจถามกฎหมาย ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียของบรรดาลูกจ้างที่มีต่อหัวหน้างาน หรือแม้แต่องค์กรที่ตนอยู่ ดังนี้

—-

คำพิพากษาฎีกาที่ 8206/2560

.
สรุปสั้น ๆ ว่า :
เฟซบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะที่ผู้ใช้งานในการติดต่อกับบุคคลอื่น และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อความที่มีผู้เขียนลงบนเฟซบุ๊กได้ และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวได้
.
การเขียนข้อความ บ่น/ตัดพ้อ นายจ้าง ย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของนายจ้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า การกระทำของลูกจ้างที่โพสต์บ่น/ตัดพ้อนายจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (2) และเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต ตาม ป.พ.พ. มาตรา 583 นายจ้างเลิกจ้างได้ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
บทความก่อนหน้านี้“เรือแคนู-คายัค” ฝีมือนักกีฬาทีมชาติ หนึ่งเดียวในไทย มาตรฐานอินเตอร์
บทความถัดไปค่ายเพลง RS จับมือ LINE สร้างปรากฏการณ์สนุกแชต สนุกโทร