10 สถานที่เสี่ยง แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

10 สถานที่เสี่ยง แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นในทุกวัน ในเบื้องต้นประชาชนควรป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง โดย 10 สถานที่เสี่ยง มีดังนี้

1.สถานที่ราชการ/สถานที่ทำงาน ควรทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ที่จับประตู ห้องสุขา

2.เรือโดยสาร ให้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว และหมั่นทำความสะอาดราวจับ เก้าอี้นั่งในเรือ ที่เท้าแขน ราวบันได

3.ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม/ฟิตเนส นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณทางเข้า-ออก บริเวณหน้าลิฟต์ และหมั่นทำความสะอาดที่จับประตู ห้องสุขา

4.โรงพยาบาล นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หมั่นทำความสะอาดที่นั่ง ที่จับประตู ห้องสุขา

5.ปั๊มน้ำมัน หมั่นทำความสะอาดห้องสุขาซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เน้นที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

6.รถแท็กซี่/รถตู้โดยสาร/รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำความสะอาดหลังมีการให้บริการ เน้นบริเวณพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับประตู เบาะนั่ง

7.MRT/BTS/Airport Rail Link /รถไฟ ทำความสะอาดหลังการให้บริการ เน้นบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น บริเวณที่นั่ง ที่จับบริเวณเหนือหัวผู้โดยสาร

8.ร้านอาหาร หมั่นทำความสะอาดเช็ดโต๊ะอาหารและเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

9.ห้องน้ำสาธารณะ ทำความสะอาด ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

10.สถานีขนส่งผู้โดยสาร/สนามบิน นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณทางเข้า-ออก หมั่นทำความสะอาดที่จับประตู ห้องสุขา

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย