กรุงไทยเอาด้วย! ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุกราดยิงที่โคราช

กรุงไทยเอาด้วย! ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุกราดยิงที่โคราช

กรุงไทย – ที่เพจ Krungthai Care ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุความรุนแรงที่โคราช โดยมีมาตรการดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร ธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท

2. กรณีบาดเจ็บ
2.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี
2.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

3. สำหรับลูกค้าของธนาคารที่เป็นประชาชนทั่วไปเสียชีวิต ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

ธนาคารได้ประสานงานกับบริษัทประกันในเครือ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พบว่า มีลูกค้าธนาคารประมาณ 48 ราย

ธนาคารกรุงไทย ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พี่น้องชาวโคราช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสถานการณ์คลี่คลายได้ในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3bpainl

#กรุงไทย #savekorat #ช่วยเหลือ