ใครหางานมาทางนี้ กยศ. เปิดรับสมัครลูกจ้าง 76 อัตรา ตำแหน่งใดบ้าง คลิกเลย!

ใครหางานมาทางนี้ กยศ. เปิดรับสมัครลูกจ้าง 76 อัตรา ตำแหน่งใดบ้าง คลิกเลย!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ  18,750 บาท
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี – ไม่เกิน 35 ปี
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักงานผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ  18,750 บาท
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 14 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (ระยะการจ้าง 4 เดือน นับแต่วันจ้าง)
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 60 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (ระยะการจ้างนับแต่วันจ้าง จนถึง 30 กันยายน 2563)
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
ขั้นตอนการรับสมัครสอบ ดังนี้  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ (02) 016-2600 ต่อ 506, 513 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดไฟล์ประกาศเพิ่มเติม
1. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทำงานเวลาปกติ)
2. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทำงานนอกเวลา)