MTL ตอกย้ำกลยุทธ์ “MTL Everyday Life Partner” ยกระดับสู่ความเป็นสากล

MTL ตอกย้ำกลยุทธ์ “MTL Everyday Life Partner” ยกระดับสู่ความเป็นสากล

MTL – นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารร่วมแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทปี 2563 ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวของบุคคลมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ในทุกช่วงของชีวิตและทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเหมาะสม ตอกย้ำนโยบาย  MTL Everyday Life Partner ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ดูแลครบถ้วนทั้งเรื่องความคุ้มครอง สุขภาพ และการลงทุน พร้อมยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล ทันสมัย และสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มตัว

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้  “สรรค์สาระ” จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ตัวแทน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน พร้อมนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และแข็งแกร่ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จังหวัดราชบุรี