4 จุดเสี่ยงที่แท็กซี่ควรทำความสะอาด ให้ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา

4 จุดเสี่ยงที่แท็กซี่ควรทำความสะอาด ให้ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา

ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยเองมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ ไม่เคยเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น แต่ติดเชื้อจากผู้โดยสารชาวจีนที่มาใช้บริการแท็กซี่นั่นเอง

โดย 4 จุดเสี่ยงที่แท็กซี่ควรทำความสะอาด เพื่อให้ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา มีดังนี้  

  1. ที่จับบริเวณประตู 2. ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร 3. กระจกภายในรถ 4. ที่วางแขน

โดยการทำความสะอาด ควรเช็ดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้