บินฟรี! ไทยไลอ้อนแอร์ อาสาพาคนไทยในจีนกลับบ้าน 5-8 ก.พ. นี้

บินฟรี! ไทยไลอ้อนแอร์ อาสาพาคนไทยในจีนกลับบ้าน 5-8 ก.พ. นี้

วันที่ 3 ก.พ. สายการบินไทย ไลอ้อน เเอร์ เปิดเผยว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อเเจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้

  • ผู้โดยสารจะต้องมีสัญชาติไทย เเละถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พร้อมเเนบสำเนาพาสปอร์ตในการเเจ้งความประสงค์เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย
  • ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทย ไลอ้อน เเอร์ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.คอลเซ็นเตอร์ โทร +66 2529 9955 (สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00-23.59 น.) 2.อีเมล์ [email protected]
  • ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่งโมง ก่อนการเดินทาง
  • ผู้โดยสารจะต้องมีสุขภาพเเข็งเเรง ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัสโคโรนา เเละผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของท่าอากาศยานต้นทางในประเทศจีน
  • ผู้โดยสารที่เเจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องเดินทางในวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
  • ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้เที่ยวเดียวเท่านั้น (จากจุดบินที่สายการบินให้บริการจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
https://www.lionairthai.com/…/press_release/2019-