8 ข้อแนะนำดีๆ ช่วยให้ห่างไกลจาก “เชื้อไวรัสโคโรนา” 

ภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

8 ข้อแนะนำดีๆ ช่วยให้ห่างไกลจาก “เชื้อไวรัสโคโรนา”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ล่าสุดคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 361 คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 17,205 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ.)

ในเบื้องต้นทุกคนสามารถดูแลและป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนาด้วย 8 ข้อแนะนำง่ายๆ ดังนี้

1.ผู้สัมผัสอาหารควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่

2.ผู้สัมผัสอาหาร ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

3.หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

4.จัดให้มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อต้องเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน

5.ทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ

6.ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาด และฆ่าเชื้อโรคตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

7.หมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และจุดที่สัมผัสร่วมกัน

8.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้บริโภค