เทสโก้ โลตัส เอาด้วย! “ทำความสะอาด-ฉีดยาฆ่าเชื้อ-ติดเจลล้างมือ” เฝ้าระวังไวรัสอู่ฮั่น

เทสโก้ โลตัส เอาด้วย! “ทำความสะอาด-ฉีดยาฆ่าเชื้อ-ติดเจลล้างมือ” ทั่วห้างทุกสาขา เฝ้าระวังไวรัสอู่ฮั่น

ไวรัสอู่ฮั่น – สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นข่าวสุขภาพที่ประชาชนให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอยู่เป็นระยะ นอกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานกันอย่างหนัก อีกทั้งประชาชนเองก็ป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว ภาคเอกชน อาทิ ห้างสรรพสินค้าที่ถือเป็นที่สาธารณะ ก็ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ที่เพจ Tesco Lotus – เทสโก้ โลตัส เผยแพร่รูปภาพและมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ไว้ดังนี้

1. ทำความสะอาดตะกร้าและรถเข็นช็อปปิ้งทั้งหมดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดทั้งวัน


2. เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะแคชเชียร์ มือจับ ลูกบิดประตู รวมทั้งบริเวณพื้นห้าง


3. เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะและเก้าอี้นั่งในศูนย์อาหาร


4. ในแผนกอาหารสด ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำยาทำความสะอาด จากนั้นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของสินค้าอาหารสด


5. ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่จุดบริการลูกค้าและทางเข้า-ออกสาขาและศูนย์อาหาร รวมถึงทางเข้า-ออกพนักงาน


6. ทำความสะอาดแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสดต่างๆ โดยดูแลสุขลักษณะความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิต ในขั้นตอนการขนส่ง จนถึงการจัดเก็บและจัดเรียงสำหรับจำหน่ายในสาขา

เทสโก้ โลตัส จะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน รวมทั้งผู้มาใช้บริการทุกท่าน