เปิด 7 ขั้นตอน “ล้างมือ” ที่ถูกต้อง ป้องกันการติดเชื้อโรค-ไวรัสได้

Hygiene. Cleaning Hands. Washing hands.

เปิด 7 ขั้นตอน “ล้างมือ” ที่ถูกต้อง ป้องกันการติดเชื้อโรค-ไวรัสได้

ล้างมือ – ช่วงหลายวันที่ผ่านมา นอกจากมลพิษทางอากาศอย่างฝุ่น PM2.5 แล้ว โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคไวรัสอู่ฮั่น ก็เป็นอีกโรคที่ประชาชนควรเฝ้าระวัง เพราะเริ่มระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่มีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

กรมอนามัย แนะนำประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สร้างสุขอนามัยที่ดีเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้ การล้างมืออย่างถูกวิธี สามารถปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.ฝ่ามือถูกัน

2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้ว

4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6.ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ 

7.ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 50

 

ที่มา : กรมอนามัย