ตกงาน-หางานใหม่! ห้ามพลาด วันแห่งโอกาสดี รับสมัครคนหางาน 35,000 ตำแหน่ง

ตกงาน-หางานใหม่! ห้ามพลาด วันแห่งโอกาสดี รับสมัครคนหางาน 35,000 ตำแหน่ง

“ซีพี ออลล์” เดินหน้าจัดตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ต้อนรับทศวรรษใหม่ 26-28 ก.พ. 2563 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ขนทัพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมออกบู๊ธ มอบ 7 โอกาส ผ่าน 9 โซน บนพื้นที่ราวหมื่นตารางเมตร อาทิ โซน Job Fair มอบโอกาสคนหางานกว่า 35,000 ตำแหน่ง โซนทุนการศึกษารวมกว่า 1,000 ล้านบาท โซนบันไดสู่ผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่นฯ โซน SME Clinic จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน โซนจัดแสดงสินค้าเกษตรและ SME ราคาพิเศษ ฯลฯ พร้อมเชิญวิทยากรหลากวงการร่วมแบ่งปันความรู้บนเวทีใหญ่ หวัง “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้แก่ทุกคน”

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้จัดงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL ครั้งแรกในปี 2562 และวันแห่งโอกาสดี@CP ALL สัญจร ในจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดแห่งโอกาส” ที่มอบโอกาสหลากหลายด้านให้แก่ SME นักเรียน นักศึกษา คนหางาน ประชาชนทั่วไป และได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเตรียมจัดงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” เพื่อมอบโอกาสดีๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนอีกครั้งต้อนรับทศวรรษใหม่ ในวันที่ 26-28 ก.พ. 2563 ณ พื้นที่ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับคอนเซ็ปต์การจัดงานในปีนี้ จะเป็นการมอบ 7 โอกาส อันประกอบด้วย

1.โอกาสรับทุนการศึกษา
2.โอกาสในการมีงานทำ
3.โอกาสร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
4. โอกาสเป็นคู่ค้าธุรกิจ
5.โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.โอกาสทางความรู้
7.โอกาสช็อปสินค้าดีมีคุณภาพ ผ่านพื้นที่ 9 โซน ได้แก่ 1. โซนองค์ความรู้ (เวทีใหญ่) 2. โซน Pavilion 3. โซนทุนการศึกษา 4. โซน Job Fair 5. โซนสินค้าเกษตรคุณภาพ 6. โซนสินค้าเอสเอ็มอีคัดสรร
7. โซน SME Clinic 8. โซน Business Matching และ 9. โซนบันไดสู่การร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานทุกโซนได้ฟรี

“ปีนี้เรามีพันธมิตรจากทุกภาคส่วนมาร่วมออกบู๊ธกว่า 300 บู๊ธ บนพื้นที่ราวหมื่นตารางเมตร เริ่มตั้งแต่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคการเกษตรต่างๆ มาจำหน่ายราคาพิเศษมากมาย มีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่จะมาช่วยมอบองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับภาคธุรกิจและเอสเอ็มอี สถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มาเปิดพื้นที่สมัครเรียนและมอบทุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน รวมกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดรับสมัครคนทำงานในตำแหน่งงานว่างกว่า 35,000 ตำแหน่ง สถาบันการเงิน ที่มาให้คำปรึกษาด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ผู้สนใจ เป็นต้น” นายบัญญัติ กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีเวทีใหญ่ที่มอบความรู้ที่สำคัญด้านการศึกษาในหัวข้อ Education Transform” แบบเจาะลึกและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี โดยวิทยากรชั้นนำ และมีการมอบรางวัลเซเว่นอีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 ให้แก่เอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้ากับซีพี ออลล์ ที่สำคัญ มีการเปิดพื้นที่สำหรับให้ผู้ที่ต้องการจะวางจำหน่ายสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่น และ 24 shopping และต้องการร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถมาพบปะหาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

นายบัญญัติ กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ตามปณิธานขององค์กร โดยงานครั้งนี้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยได้มีงานทำ มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เอสเอ็มอีได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพธุรกิจเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอด 3 วัน

ด้าน นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนัก งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงาน และแผนงานบูรณาการ ยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ Early Starge และกลุ่ม Micro และ กลุ่ม Small ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มมีผู้ประกอบการรวมจำนวนกว่า 3 ล้านราย ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรู้ทันการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การทำธุรกิจสมัยใหม่

โดยมีกิจกรรมทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน การบริหารจัดการ การใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดต้นทุน เป็นต้น โดยในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL ครั้งนี้ สสว. จะร่วมออกบู๊ธเพื่อให้คำปรึกษา และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผ่านแอพพลิเคชั่น SME Connext และเว็บไซต์ SMEONE

ด้าน ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทศวรรษ 2020 ถือเป็นทศวรรษที่โลกจะก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกัน ปีนี้ยังเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีการประมูล 5G ซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย กสอ. ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงเอสเอ็มอี จึงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอี ได้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้องค์ความรู้ การออกบู๊ธพบปะกับเอสเอ็มอี สำหรับงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งงานที่จะมีเจ้าหน้าที่ของ กสอ. ไปร่วมออกบู๊ธให้ความรู้แก่เอสเอ็มอีในทุกอุตสาหกรรม