บสย. ลงนาม ค้ำฯฟรี 2 ปี หนุนแคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว”

บสย. ลงนาม ค้ำฯฟรี 2 ปี หนุนแคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว”

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย  และผู้แทนจาก 20 สถาบันการเงิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บสย. กรมสรรพากร และ 20 สถาบันการเงิน ร่วมกันให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น ภายใต้แคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากมาตรการ SMEs  บัญชีชุดเดียว โดย บสย. ซึ่งมีบทบาทด้านการค้ำประกันสินเชื่อ มอบสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดปี 2563 ภายใต้เงื่อน ไขที่ บสย. กำหนด ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ กรมสรรพากร