พลังประชารัฐเผย 12 มาตรการคุมเข้ม แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

Man wearing mask protect fine dust in air pollution environment - people with protection equipment for air pollution concept

พลังประชารัฐเผย 12 มาตรการคุมเข้ม แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ฝุ่น PM2.5นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถิติสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าดีกว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดลง จึงไม่อยากให้ประชาชนเกิดการตื่นตระหนก และขณะนี้ได้มีมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด 12 มาตรการ เพื่อจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบที่จังหวัดนราธิวาสในวันนี้

โดยมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 12 ข้อ มีดังนี้

1.ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก

2.ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ในวันคี่ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

3.ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจ 50 ชุด ครบทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพฯ

4.กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติการร่วมกับตำรวจจราจร ในการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ สำหรับรถโดยสาร และรถบรรทุกเพื่อออกคำสั่งการห้ามใช้รถ

5.ตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ

6.กำกับให้กิจกรรมการก่อสร้างรถไฟฟ้า และการก่อสร้างอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ทำให้เกิดฝุ่นและปัญหาการจราจรในบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง

7.ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำการเผา

8.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการเผาในที่โล่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง และเข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

9.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (Premium Disel) ที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm ซึ่งเป็นน้ำมันที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย

10.ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน และรถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน

11.ให้ภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษา สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปี เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง

12.สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

ที่มา เพจ พลังประชารัฐ