ล่ารายชื่อ เรียกร้องรัฐบาลร่วมแก้ปัญหาฝุ่น ด้วย 3 นโยบาย ลดหย่อนภาษี 100%

ล่ารายชื่อ เรียกร้องรัฐบาลร่วมแก้ปัญหาฝุ่น ด้วย 3 นโยบาย ลดหย่อนภาษี 100%

สมาชิกที่ใช้ชื่อว่า Yannapat Boonkate ภายใต้เว็บไซต์ Change.org ระบุข้อความว่า นโยบายควบคุมฝุ่น PM2.5 จากรัฐบาลในปีที่ผ่านมา เช่น – การตรวจรถควันดำ – การควบคุมมลพิษจากโรงงาน/ก่อสร้าง – ควบคุมการเผาภาคเกษตรกรรม – รอการสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จใน 3 ปี

จากระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถลดหรือแก้ปัญหาได้ จนประชาชนต้องพึ่งพาตนเองด้วยการซื้อหน้ากากและเครื่องฟอกอากาศที่มีมูลค่าสูง และยังจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย

จึงขอเสนอให้รัฐบาลออกนโยบาย

  1. ลดภาษีนำเข้าเครื่องฟอกอากาศเหลือ 0%
  2. งดภาษีให้กับโรงงานผลิตหน้ากาก เครื่องฟอกอากาศ ในประเทศ
  3. ลดหย่อนภาษีจากยอดเงินการซื้อเครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัยได้เต็มจำนวน 100% (ครอบครัวละไม่เกิน 100,000 บาท)

คลิก เครื่องฟอกอากาศปลอดภาษี + ลดหย่อนภาษีได้ 100%