บสย. ร่วมประชุม กระตุ้นเศรษฐกิจ

บสย. ร่วมประชุม กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะผู้บริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมการ บสย. นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ นายศิษฎ์ วงศาริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมประชุมรับฟัง พร้อมแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการ บสย. มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ตามมาตรการรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการในรายละเอียดร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะเร่งรัดให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มีผลโดยเร็วที่สุด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563