เปิด 8 อาชีพในฝัน ที่เด็กไทยอยากเป็นมากที่สุด!

เปิด 8 อาชีพในฝัน ที่เด็กไทยอยากเป็นมากที่สุด!

อาชีพในฝัน – หลังจากวันเด็กที่ผ่านมา ทาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สุ่มสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ อายุระหว่าง 5-9 ปี จำนวน 95 คน เกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็นเมื่อโตขึ้น

พบว่า หมอหรือนายแพทย์ เป็นอาชีพที่เด็กๆ อยากเป็นกันมากที่สุดถึง 22.1% รองลงมาเป็น ตำรวจ 20.0% อาชีพในฝันอันดับ 3 ได้แก่ ครู 12.6% อันดับ 4 ทหาร (บก/เรือ/อากาศ) ได้คะแนนโหวตไป 10.5%

อันดับ 5 เป็นสายกีฬาอย่าง นักฟุตบอล ที่ได้รับผลโหวตถึง 7.3% ตามมาด้วยอันดับ 6 อย่าง อาชีพพยาบาล 6.3% ต่อด้วยอาชีพนักดับเพลิงที่ครองอันดับ 7 โดยได้รับคะแนนโหวตไป 2.1% และอันดับที่ 8 เป็นอาชีพอื่นๆ เช่น เชฟ นักบิน จิตรกร พนักงานบริษัท และนักดนตรี เป็นต้น