ฟรี! มจพ. จัดสัมมนา “เส้นทางอาชีพสู่วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน” 1 ก.พ. นี้

ฟรี! มจพ. จัดสัมมนา “เส้นทางอาชีพสู่วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน” 1 ก.พ. นี้

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยและทั่วโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด ความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และไม่เพียงแค่อาชีพนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาชีพสนับสนุนอื่นๆ เช่น ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน สำหรับในระดับอุดมศึกษาสามารถเรียนในคณะวิศวกรรมการบินและอวกาศได้ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะต้องทำการสอบ License เพื่อเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือช่าง License ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน (Licensed Aircraft Maintenance Engineer) ต่อไป

ล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ร่วมกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด จัดงานสัมมนา “เส้นทางอาชีพของวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน” เพื่อนำเสนอกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และความร่วมมือของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงให้องค์ความรู้ด้านเส้นทางอาชีพของวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อในวิชาชีพ ที่สำคัญ เสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบของประเทศไทยและนานาชาติในการก้าวสู้วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน สร้างโอกาสในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาได้ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ใกล้สะพานพระราม 7) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/do1YCpvmLjov6xAW7 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด