ปีนี้น้ำน้อย! กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ ลดทำนา หันมาปลูกพืช 4 กลุ่มนี้แทน

รูปจาก มติชนออนไลน์

ปีนี้น้ำน้อย! กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ ลดทำนา หันมาปลูกพืช 4 กลุ่มนี้แทน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรลดการปลูกข้าว รอบที่ 2 และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งทดแทน

สำหรับพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง คือ พืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว (ข้าวใช้น้ำ 1,000-1,500 ลบ.ม./ไร่/ฤดูการผลิต) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้น้ำประมาณ 300-800 ลบ.ม./ไร่/ฤดูการผลิต

ข้อควรคำนึงในการเลือกพืชน้ำน้อย เพื่อลดหรือทดแทนการปลูกข้าว ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง คือ 

  1. เป็นพืชที่สร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง มีตลาดรองรับแน่นอน
  2. เป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูแล้ง
  3. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการจัดการ ด้านการผลิต การตลาด และสินเชื่อ

กลุ่มพืชและชนิดพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ช่วงภัยแล้ง ได้แก่

กลุ่มพืชไร่ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และถั่วลิสง

กลุ่มพืชสมุนไพร ได้แก่ อัญชัน

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ดาวเรืองตัดดอก และอโกลนีมา

กลุ่มพืชผัก จำนวน 31 ชนิด ได้แก่

-ตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดหัว กวางตุ้ง คะน้า

-ตระกูลแตง เช่น บวบ มะระจีน ฟัก/แฟง ฟักทองญี่ปุ่น แตงโม แคนตาลูป/เมล่อน แตงไทย แตงกวา

-ตระกูลถั่ว เช่น ชะอม ถั่วพู ถั่วฝักยาว

-ตระกูลมะเขือ เช่น พริก มะเขือ

-ตระกูลผักกินใบ เช่น ผักชี กะเพรา โหระพา ผักบุ้งจีน กุยช่าย

-พืชหัว เช่น หอมแดง มันเทศ

-เห็ด เช่น การเพาะเห็ดถุง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

-พืชผักอื่นๆ เช่น กระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้ ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวโพดฝักสด

ปีนี้น้ำน้อย!!! กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรลดการปลูกข้าว รอบที่ 2 และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งทดแทน#เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020