กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร “หนูนำพืชผลเจริญ” ต้อนรับวันตรุษจีน ปี 63

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร “หนูนำพืชผลเจริญ” ต้อนรับวันตรุษจีน ปี 63

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เว็บไซต์ ร้านภูฟ้า ได้เผยแพร่ข่าวและภาพพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด พ.ศ. ๒๕๖๓

คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ 鼠兆丰年 อ่านว่า ฉู่ เจ้า เฟิง เหนียน แปลว่า หนูนำพืชผลเจริญ เพื่อให้ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ พบความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

โดยคำว่า “鼠” ฉู่ หรืออาจออกเสียง สู่ แปลว่า หนู
“兆” เจ้า หมายถึง จำนวนมากมาย
และ “丰年” เฟิงเหนียน หมายถึง ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวผลทางการเกษตรได้มาก

ฉู่ เจ้า เฟิง เหนียน จึงหมายถึง การมีหนูจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้น จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง