อนุทินปลื้ม! “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ” เปิดบริการ 8 วันแรก ยอดจองทะลุ 5 พันราย

อนุทินปลื้ม! “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ” เปิดบริการ 8 วันแรก ยอดจองทะลุ 5 พันราย

คลินิกกัญชา – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์กระแสการตอบรับ จากการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ไปเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา ผ่านเฟซบุ๊ก อนุทิน ชาญวีรกูล ความว่า

คลินิกกัญชา ประโยชน์ของประชาชน ต้องเป็นที่หนึ่ง เอาจริง ทำจริง ต้องทำได้

8 วันแรกของคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแพทย์ผสมผสาน ที่มีเป้าหมายเพื่อบริการผู้ป่วย เป็นสำคัญ ได้รับความร่วมมือจากแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ แพทย์แผนปัจจุบัน หลายท่านอุทิศตน เสียสละเวลามาตรวจรักษาผู้ป่วย โดยไม่รับค่าตอบแทน ขอรับเพียงอาหารกล่องเป็นมื้อกลางวันเท่านั้น ผมขอชื่นชมจริงๆ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไปเยี่ยมและพบปะพูดคุยผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 2-3 ครั้ง ได้เห็นความหวังที่จะสู้ต่อไปของคนที่เคยหมดหวัง เคยสิ้นหวัง คำขอบคุณของผู้ป่วย เป็นกำลังใจ เป็นเสียงที่บอกให้ผมต้องทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มี ขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้บริการประชาชน ให้ได้มากที่สุด ทั่วถึงที่สุด และโดยเร็วที่สุด

รายงานจำนวนผู้ป่วย ที่เข้ามารับบริการ เกือบ 4,000 คน ในระยะเวลา 8 วันที่ผ่านมา และมียอดจองคิวการใช้บริการ 5,000 กว่าคน จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม เป็นสัญญาณบอกได้ว่า คลินิกกัญชา ที่กรมการแพทย์แผนไทย จะต้องเดินหน้าต่อไป และต้องขยายอัตรากำลัง เพิ่มทรัพยากรให้บริการประชาชน เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน อย่างมีคุณภาพ และอย่างยั่งยืน

ผมได้ให้นโยบายท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้นำบทเรียน ประสบการณ์ คลินิกกัญชา ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นต้นแบบ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในภูมิภาค ให้ครบทุกเขตสุขภาพ อย่างน้อยเขตละ 1 คลินิก ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และ ภายในปี 2563 ควรจะต้องมีให้ครบทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คลินิก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย และ มีค่าใช้จ่ายการเดินทางมาพบแพทย์ และใช้บริการน้อยที่สุด

นอกเหนือจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านแล้ว กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ก็ยังคงเดินหน้าทุกวัน วันพรุ่งนี้ผมจะไปตัดช่อดอกกัญชา ที่เคยไปปลูกไว้ในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา ในโครงการวิจัยของกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม

เราเร่งทำงานกันทุกวัน ทุกช่องทาง เพื่อให้การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เป็นไปได้โดยเร็ว อย่างมีคุณภาพ บางเรื่องอาจจะไม่รวดเร็วทันใจ แต่ขอให้เชื่อใจว่า ผมไม่เคยหยุด ไม่เคยช้า และไม่เคยถอย ที่จะขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์

พลังจากประชาชน คือ พลังแห่งการขับเคลื่อน ครับ

 

ที่มา เฟซบุ๊ก อนุทิน ชาญวีรกูล