กรมทางหลวง ลุยแจกน้ำ 717,200 ลิตร บรรเทาแล้งทั่วประเทศ ดับปัญหาไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง

กรมทางหลวง ลุยแจกน้ำ 717,200 ลิตร บรรเทาแล้งทั่วประเทศ ดับปัญหาไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง

แจกน้ำแก้ภัยแล้ง – ที่เพจ กรมทางหลวง ได้เผยแพร่ข่าวว่าด้วยเรื่อง รัฐมนตรีศักดิ์สยามเผย ประชาชน – หน่วยงานทั่วประเทศ ขอสนับสนุนน้ำดื่ม – น้ำใช้ 717,200 ลิตรและดับไฟป่าข้างทางแล้ว 42 แห่ง โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือรวดเร็วเต็มที่ ด้านกรมทางหลวงรับลูก ปรับแผนรายวัน เตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ และบุคลากรพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ทั่วประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคในโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” พบว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (12 มกราคม 2563) ได้สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง เป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 717,200 ลิตร และคาดว่าความต้องการขอความช่วยเหลือดังกล่าวจะยังคงเพิ่มขึ้นตลอดฤดูแล้งนี้ จึงได้สั่งการให้มีการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันที

นอกจากนั้น กรมทางหลวงยังรายงานว่าได้สนับสนุนน้ำในการระงับอัคคีภัยหรือไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและสร้างความเสียหายในวงกว้างกว่า 42 แห่ง และยังคงเฝ้าติดตาม รวมทั้งยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม. โดยประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)“ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความเป็นห่วงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและได้สั่งการให้กรมทางหลวงดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โดยการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดให้มีแผนการสำรองน้ำอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นรายวันและยืนยันว่าจะมีน้ำเพื่อการดื่ม การใช้เพียงพอ และเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมทางหลวงผ่านสายด่วน 1586 ” นายสราวุธ กล่าว กรมทางหลวง ยังมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทั่วประเทศใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประโยชน์สูงสุด และยังได้รับความร่วมมือในการประหยัดน้ำที่ใช้ในการก่อสร้างจากผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของกรมทางหลวงอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง