กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ระวังอันตรายจากฝุ่น PM2.5

Man wearing mask protect fine dust in air pollution environment - people with protection equipment for air pollution concept

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ระวังอันตรายจากฝุ่น PM2.5

กรมควบคุมโรค – ที่เพจ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศจากกรมควบคุมโรค ว่าด้วยเรื่องการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค. 63 ดังนี้