คุรุสภาเตรียมถวายพระเกียรติในหลวง ‘ร.9’ สูงสุด ในฐานะทรงเป็น ‘บูรพาจารย์ของครู’

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยปี 2560 คณะอนุกรรมการฯ มีแนวคิดจะถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็น “บูรพาจารย์ของครู” จากที่คุรุสภาเคยเคยถวายพระสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่แต่งฉันท์พิเศษสำหรับพระองค์ขึ้น เพื่อเชิดชูพระเกียรติ จากเดิมที่มีเฉพาะคำฉันท์ไหว้ครูที่ขึ้นต้นว่า “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…” ซึ่งให้นักเรียนท่องอยู่เพียงบทเดียว

นายชัยยศกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันคุรุสภาจะรวบรวมพระราชดำริ และพระราชดำรัส ที่เกี่ยวข้องกับครู และการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาจัดทำเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ และขณะนี้ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอคำขวัญวันครู รวมถึง จะเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศให้แต่งคำขวัญวันครูของโรงเรียนเอง เพื่อเป็นสัญญาประชาชาคมว่า ครูในโรงเรียนนั้นๆ จะประพฤติปฏิบัติตนตามคำขวัญของโรงเรียน