คนไทยกินข้าวน้อยลง-“บิ๊กฉัตร”บี้3กรมเร่งจัดทำแผนข้าวตั้งเป้า5ปีราคาจะดีขึ้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีข้อมูลพื้นฐานปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทย เฉลี่ยทั้งประเทศบริโภคประมาณ 110 กิโลกรัม (กก.) ต่อคนต่อปี เมื่อดูรายภูมิภาค ปริมาณการบริโภคข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 142 กก.ต่อคนต่อปี ภาคเหนือบริโภค 109 กก.ต่อคนต่อปี ภาคใต้บริโภค 83 กก.ต่อคนต่อปี ภาคกลางและกรุงเทพฯ บริโภค 46 กก.ต่อคนต่อปี สำหรับปริมาณการบริโภคข้าวในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนามบริโภค 215 กก.ต่อคนต่อปี พม่าบริโภค 228 กก.ต่อคนต่อปี อินโดนีเซียบริโภค 146 กก.ต่อคนต่อปี จีนบริโภค 82 กก.ต่อคนต่อปี ญี่ปุ่นบริโภค 60 กก.ต่อคนต่อปี เฉลี่ยภาพรวมทั้งโลกบริโภค 61 กก.ต่อคนต่อปี

“ปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทยถือว่ายังสูงอยู่ แต่แนวโน้มก็ลดลงตามการพัฒนาของสังคมเมือง ที่ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองที่พัฒนาแล้ว ห่วงสุขภาพ ลดการบริโภคแป้ง จึงกระทบต่อการบริโภคข้าว”นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมการข้าวร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จัดทำแผนการผลิตข้าวครบวงจร 5 ปี (2560-64) เพื่อสร้างสมดุลให้กับผลผลิตและราคาข้าวของชาวนา หลังจากที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการเพียงจัดทำแผนระยะสั้น 1 ปี ในการบริหารจัดการผลผลิตข้าว กรมการข้าวจึงจำเป็นต้องเร่งศึกษาเป็นการด่วนว่า จากนี้ต่อไปประชากรไทย ประชากรโลก จะมีปริมาณเท่าไหร่ มีความต้องการบริโภคข้าวเท่าไหร่ ผลผลิตของข้าวโลกจะออกมาเป็นเท่าไหร่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะนำมาคำนวณพื้นที่ในการเพาะปลูกอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้ความต้องการบริโภคข้าวและผลผลิตปรับตัวสมดุลกัน โดยคาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าราคาข้าวจะไม่ผันผวน ชาวนาจะขายข้าวได้ราคา ปัญหาข้าวจะไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศของรัฐบาล

ที่มา มติชนออนไลน์