รายได้น้อยเฮ! การเคหะฯ เปิดจองสิทธิออนไลน์ เช่าบ้านถูก เริ่มต้น 999 บ. ทำเลทองทั่วไทย

รายได้น้อยเฮ! การเคหะฯ เปิดจองสิทธิออนไลน์ เช่าบ้านถูก เริ่มต้น 999 บ. ทำเลทองทั่วไทย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการ “เช่าทั่วไทย” บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 999 บาท จำนวน 10,000 ยูนิต ทั่วประเทศ โดยเปิดให้จองสิทธิเช่าผ่าน http://999.nha.co.th/ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563

โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
2. รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน
3. ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ และไม่มีหนี้ค้างชำระ

สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติเป็นแบบรายปี และต่อสัญญาเช่าทุกปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1615