โอกาสทอง! “การประปานครหลวง” รับสมัครงาน 34 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน

โอกาสทอง! “การประปานครหลวง” รับสมัครงาน 34 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. เพจ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา ได้แก่ วิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้า) นักคอมพิวเตอร์ นักอาชีวอนามัย นิติกร และนักทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ www.mwa.co.th

โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2563 หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562, 1579, 2624 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล [email protected]

กปน. เปิดรับสมัครพนักงาน 34 อัตรา ประจำปี 2563การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2563…

โพสต์โดย การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA) เมื่อ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2020