ลูกจ้างดีใจ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แล้ว SMEs ล่ะ กระทบอะไรบ้าง?

ลูกจ้างดีใจ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แล้ว SMEs ล่ะ กระทบอะไรบ้าง?

หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยค่าจ้างสูงสุดคือ 336 บาท และต่ำสุด 313 บาท มีผล 1 ม.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ชลบุรี ภูเก็ต เพิ่มสูงสุด 336 บาท มีผล 1 ม.ค.63

แล้วการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 ส่งผลกระทบต่อ SMEs อย่างไรบ้าง

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีผลกระทบต่อ SMEs ในแง่ดีมากกว่า คือ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กระตุ้นให้เกิดการบริโภค จับจ่ายใช้สอย ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ผลักดันให้ SMEs ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงาน ธุรกิจการส่งออกลดโอกาสในการใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ที่ไม่ใช้ภาษีจากประเทศผู้นำเข้า

อ่านเพิ่มเติม สสว. ฟุ้งปี 63 จีดีพี SMEs โต 3.5% เผย ความขัดแย้ง อิหร่าน-สหรัฐ กระทบส่งออกเล็กน้อย 

ส่วนข้อเสีย คือ อาจทำให้ต้นทุนธุรกิจสูงขึ้น อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น SMEs ที่ใช้แรงงานเข้มข้น จะหันไปจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้จดทะเบียนมากขึ้น และต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน