“น้ำประปาเค็ม” รับมืออย่างไร ดื่มได้ไหม อันตรายหรือเปล่า?

“น้ำประปาเค็ม” รับมืออย่างไร ดื่มได้ไหม อันตรายหรือเปล่า? 

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในรอบสัปดาห์ สำหรับประเด็น “น้ำประปาเค็ม” ซึ่งมีสาเหตุมาจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ จึงทำให้น้ำมีค่าความเค็มสูงเกินมาตรฐาน ดื่มแล้วมีรสกร่อย และรสเค็ม

โดย ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำวิธีการรับมือน้ำประปาเค็มไว้ว่า วิธีการที่ดีที่สุด คือ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ อาร์โอ RO (reverse osmosis) ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีความละเอียดสูง กรองน้ำด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ จะลดเกลือแร่ต่างๆ ที่ปนมากับน้ำประปาและทำให้มีรสเค็มได้

ซึ่งผู้บริโภคอาจจะคุ้นเคยกับระบบ RO ที่ตู้กดน้ำดื่มแบบหยอดตังค์ แต่ความจริงแล้ว เครื่องกรองน้ำที่จำหน่ายแบบติดตั้งตามบ้าน ก็มีรุ่นที่เป็นระบบ RO นี้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน มีการพัฒนาแผ่นเยื่อกรองให้สามารถกรองน้ำได้เป็นจำนวนมากในแต่ละวันได้แล้ว

ทั้งนี้ การรับมือกับน้ำประปาเค็ม จึงไม่ใช่การนำน้ำไปต้มดื่มแบบที่รัฐบาลแนะนำ เพราะยิ่งต้มจะยิ่งมีรสเค็มกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการระเหยน้ำออกไปให้เกลือมากขึ้น

แล้วหากดื่มน้ำ จะมีอันตรายหรือผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง เพจกรมอนามัย ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ว่า ความเค็มจากน้ำประปาอาจเพิ่มโซเดียมเข้าสู่ร่างกายต่อวันในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ แต่อาจจะส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ป่วยโรคทางสมอง ไต หัวใจ ความดันสูง เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็ก