ธ.ออมสินแจกฟรีวันเด็ก “กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดส์พลังบวก”

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กๆ ให้มีนิสัยรักการออมตั้งเเต่วัยเยาว์ ด้วยการเปิดรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. ทั้งนี้ จะแจกของที่ระลึกให้แก่เด็กที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเองตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โดยของที่ระลึก คือ “กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดส์พลังบวก” 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย (ของมีจำนวนจำกัด) ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ