“ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรก

“ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ เผยแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาสำคัญของการใช้ชีวิต

กลุ่มมิตรผล จัดงานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” หนังสือเล่มแรกที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวแรงบันดาลใจในชีวิตของ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญในแต่ละช่วงเวลาของคุณอิสระในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาท ผู้นำภาคเอกชนที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการนำทีมฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ ตลอดจนวิธีการในการบริหารงาน การพัฒนาองค์กรในเวลาที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเพื่อส่วนรวม มุ่งสร้างและพัฒนาคน รวมไปถึงแง่มุมในการใช้ชีวิตส่วนตัว ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันก่อน

ภายในงานอบอุ่นไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณอาสา สารสิน นพ.ประเวศ วะสี พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ คุณวิชัย อัศรัสกร รวมถึงคนสำคัญในครอบครัวที่มาร่วมให้กำลังใจอย่าง คุณกวิน-คุณเมษา และคุณกันต์ฤทัย ว่องกุศลกิจ โดยได้ร่วมฟังคุณอิสระ พูดคุยบนเวทีพร้อมถ่ายทอดถึงแนวคิด หลักคิดหลายๆ ข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างน่าสนใจ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ เผยว่า “การรับฟังและมองอย่างเป็นกลางเป็นสิ่งสำคัญ เสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง ถ้าเรามองอะไรเพียงด้านเดียวจะไม่สามารถลดความขัดแย้งลงได้ต้องมองให้รอบด้าน และทุกอย่างบนโลกนี้สามารถเรียนรู้ได้หมด ไม่รู้ ไม่ใช่ความผิด ถือเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ แต่จะผิดมหันต์หากรู้ไม่จริง สำคัญว่ารู้อะไรต้องรู้จริง และอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ คนส่วนมากไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เพราะไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วดี หรือไม่ดี แต่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ บางครั้งต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง”

Whatever you do, Follow through ขอให้ทุกท่านทำทุกอย่างให้เต็มที่และไปให้สุดทางไม่ว่าจะทำอะไร
ก็ตาม ฟ้าลิขิตชีวิตเราอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่เราต้องลิขิตชีวิตของเราเองด้วย”
คุณอิสระ กล่าวทิ้งท้าย

รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากการจัดจำหน่ายหนังสือในครั้งนี้ นำไปบริจาคให้แก่
“มูลนิธิไฉ่ฟ้า ว่องกุศลกิจ” ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ รวมถึงส่งเสริม
ด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนโครงการไปแล้วมากกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือ “ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์
02-794-1433 หรือ 02-794-1575 หนังสือจำหน่ายราคาเล่มละ 300 บาท และสามารถ
นำใบเสร็จเพื่อไปยื่นลดหย่อนภาษีได้